Thông tin BYFX lừa đảo khách hàng đang tràn lan trên khắp các mặt báo, khiến niềm tin của nhiều…